हामी मात्र प्रयोग गर्न आफ्नो इमेल ठेगाना पठाउनुहोस्, तपाईं समाचार पत्र र कसरी धेरै मानिसहरू हेर्न खोल्ने हो हाम्रो इमेल. पूर्ण गोपनीयता नीति देख्न सकिन्छ यहाँ. तपाईं गर्न सक्छन् आफ्नो मन परिवर्तन र कुनै पनि समय मा अद्यावधिक तपाईंको प्राथमिकताहरू वा सदस्यता.

Maheen सुल्तान

GAGE गुणात्मक अनुसन्धान को नेतृत्व/नीति र कानूनी विश्लेषण अनुसन्धान प्रमुखअभ्यास वरिष्ठफेलो र प्रमुख लिङ्ग र सामाजिक रूपान्तरण क्लस्टर, BRAC शासन र विकास संस्थान