हामी मात्र प्रयोग गर्न आफ्नो इमेल ठेगाना पठाउनुहोस्, तपाईं समाचार पत्र र कसरी धेरै मानिसहरू हेर्न खोल्ने हो हाम्रो इमेल. पूर्ण गोपनीयता नीति देख्न सकिन्छ यहाँ. तपाईं गर्न सक्छन् आफ्नो मन परिवर्तन र कुनै पनि समय मा अद्यावधिक तपाईंको प्राथमिकताहरू वा सदस्यता.

लैङ्गिकता तथा किशोरावस्था: विश्वव्वयापी अनुसन्धान कार्यक्रम

गेज किशोरकिशोरीसम्बन्धी विश्वव्वयापी अध्ययन हो। विकासशील देशहरूमा किशोरकिशोरीको क्षमता र सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्न के कुरा ले सहयोग गर्दछ भन्ने बुझ्नलाई (GAGE) ले झन्डै २०,००० किशोरकिशोरीहरूमाथि यो अध्ययन गरिरहेको छ।

Two adolescent girls from a pastoralist community in Afar, Ethiopia. Photo: Nathalie Bertrams/GAGE

प्रकाशनहरू

किशोरकिशोरीहरूको भलाइका सम्बन्धमा गरिएको हाम्रो पछिल्लो अध्ययनबारे जानकारी लिनुहोस्।  GAGE Conceptual रूपरेखाGAGE को अवधारणात्मक खाकाका आधारमा हामीले हाम्रो कामलाई ६ ओटा "सक्षमता सूचकहरूमा" विभाजन गरेका छौँ: शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, हिंसाबाट उन्मुक्ति र शारीरिक स्वतन्त्रता, मनोसामाजिक स्वास्थ्य, आवाज तथा निकाय र आर्थिक सशक्तिकरण।
An adolescent who had to dop out of school, Amhara, Ethiopia © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

An adolescent who had to dop out of school, Amhara, Ethiopia © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

May, 2023

Do layered adolescent-centric interventions improve girls’ capabilities? Evidence from a mixed-methods cluster randomised controlled trial in Ethiopia

This study analyses data from a cluster randomised controlled trial (RCT) to evaluate the short- and medium-term impacts of a set of layered adolescent-centric interventions designed to transform gender norms on the outcomes of approximately 2,300 girls.

A mother and her baby in Cox's Bazar, Bangladesh © Allison Joyce/UN Women 2019

March, 2023

‘There should be some freedom in our lives’ Exploring adolescent girls’ experiences of child marriage

Far too little research is aimed at understanding how best to support the girls married in childhood, despite evidence that their broader needs are not being well met by mainstream services (Harrison, 2023; Siddiqi and Greene, 2022;Plesons et al., 2021).

A Jordanian adolescent living in Amman, Jordan © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

May, 2023

How do gender norms shape adolescent trajectories in post-pandemic Jordan?

This brief, which draws on data collected in Jordan in 2022 and early 2023 as part of the Gender and Adolescence: Global Evidence (GAGE) research programme, explores the many ways in which gender norms limit young people’s lives as they move through adolescence and into young adulthood. It presents recommendations for how those norms might be shifted to reduce the risks and expand the opportunities for young people living in Jordan.

A boy in the Sholoshahore railway station, Chittagong, Bangladesh © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

April, 2023

Assessing the health, social, educational and economic impact of the COVID-19 pandemic on adolescents in low- and middle-income countries: a rapid review of the literature

This paper looks at a wide array of outcomes impacting adolescents’ daily lives including health (mental, physical, sexual and reproductive health, vaccine perceptions and overlap between these topics), social relationships (family and peer), education and socio-economic disparities.
Image for © Nathalie Bertrams/GAGE

Explore our latest insights and research on how vulnerable adolescents are coping during the coronavirus pandemic.

View all COVID-19 posts
Image for c-NBertrams_NB_2257-2

Here you can explore our latest insights and research as we shine a light on the needs of vulnerable adolescent refugees.

View all refugee posts

GAGE ले कसरी काम गर्छ

क्वालिटेटिभ र क्वन्टिटेटिभ दुवै अध्ययन विधिको संयोजन गरी, किशोरकिशोरीहरूको लैङ्गिक अनुभवहरूका बारेमा अनुसन्धान र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बारे अध्ययन गर्न GAGE ले लंगीच्युडनल इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन विधिको प्रयोग गर्दछ । यसरी GAGE ले किशोरकिशोरीहरूको लागि जीवनको दोस्रो दशकको कुन विन्दु (१०-१३ वर्षसम्मका कलिला किशोरकिशोरीहरू र १५-१९ सम्मका ठूला किशोरकिशोरीहरू) मा उनीहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने रणनीतिहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने उद्देश्य राख्दछ।

Upcoming events

12 Jun 2023
GAGE NCFA
Expert workshop
Bristol Hotel
09:30-14:30 (GMT)