हामी मात्र प्रयोग गर्न आफ्नो इमेल ठेगाना पठाउनुहोस्, तपाईं समाचार पत्र र कसरी धेरै मानिसहरू हेर्न खोल्ने हो हाम्रो इमेल. पूर्ण गोपनीयता नीति देख्न सकिन्छ यहाँ. तपाईं गर्न सक्छन् आफ्नो मन परिवर्तन र कुनै पनि समय मा अद्यावधिक तपाईंको प्राथमिकताहरू वा सदस्यता.

लैङ्गिकता तथा किशोरावस्था: विश्वव्वयापी अनुसन्धान कार्यक्रम

गेज किशोरकिशोरीसम्बन्धी विश्वव्वयापी अध्ययन हो। विकासशील देशहरूमा किशोरकिशोरीको क्षमता र सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्न के कुरा ले सहयोग गर्दछ भन्ने बुझ्नलाई (GAGE) ले झन्डै २०,००० किशोरकिशोरीहरूमाथि यो अध्ययन गरिरहेको छ।

Two adolescent girls from a pastoralist community in Afar, Ethiopia. Photo: Nathalie Bertrams/GAGE

प्रकाशनहरू

किशोरकिशोरीहरूको भलाइका सम्बन्धमा गरिएको हाम्रो पछिल्लो अध्ययनबारे जानकारी लिनुहोस्।  GAGE Conceptual रूपरेखाGAGE को अवधारणात्मक खाकाका आधारमा हामीले हाम्रो कामलाई ६ ओटा "सक्षमता सूचकहरूमा" विभाजन गरेका छौँ: शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, हिंसाबाट उन्मुक्ति र शारीरिक स्वतन्त्रता, मनोसामाजिक स्वास्थ्य, आवाज तथा निकाय र आर्थिक सशक्तिकरण।

A caption from Ebnat, Amhara region, Ethiopia © Nathalie Bertrams/GAGE 2022

November, 2022

Youth, Gender and Climate Resilience: Voices of Adolescent and Young Women in Southern Africa

This paper draws on Feminist Participatory Action Research undertaken by adolescent girls in Zambia and Zimbabwe. Centred on access to education, the findings prompt a reframing of youth agency and empowerment beyond instrumental concerns to integrate intrinsic factors that include self-fulfilment, recognition from others, status, and self-resilience.
Adolescent girl from an indigenous village, Bangladesh © Nathalie Bertrams / GAGE 2022

Adolescent girl from an indigenous village, Bangladesh © Nathalie Bertrams / GAGE 2022

October, 2022

Adolescent girls’ and boys’ experiences of violence: evidence from Gender and Adolescence: Global Evidence (GAGE)

Age- and gender-based violence during adolescence is widespread, and the risks permeate all spheres of adolescents’ lives – family and marriage, schools, peer networks and communities.

4th-grade adolescent girl with her mother at her shop Oromia, Ethiopia © Nathalie Betrtrams / GAGE 2022

October, 2022

Preparing parents, protecting girls: The role of parenting education courses in preventing violence against girls

Parenting education courses can prepare parents for this central role and support them to end the cycle of violence against girls.
Participatory research session in Jordan © Agnieszka Malachowska / GAGE 2022

Participatory research session in Jordan © Agnieszka Malachowska / GAGE 2022

September, 2022

Participatory research with adolescents and youth in the Middle East: a toolkit to explore how social, economic, environmental and political crises shape young people’s well-being

This toolkit brings together a series of research tools that have been developed, piloted and implemented between 2019 and 2022 with the GAGE participatory researchers.
Image for © Nathalie Bertrams/GAGE

Explore our latest insights and research on how vulnerable adolescents are coping during the coronavirus pandemic.

View all COVID-19 posts
Image for c-NBertrams_NB_2257-2

Here you can explore our latest insights and research as we shine a light on the needs of vulnerable adolescent refugees.

View all refugee posts

GAGE ले कसरी काम गर्छ

क्वालिटेटिभ र क्वन्टिटेटिभ दुवै अध्ययन विधिको संयोजन गरी, किशोरकिशोरीहरूको लैङ्गिक अनुभवहरूका बारेमा अनुसन्धान र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बारे अध्ययन गर्न GAGE ले लंगीच्युडनल इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन विधिको प्रयोग गर्दछ । यसरी GAGE ले किशोरकिशोरीहरूको लागि जीवनको दोस्रो दशकको कुन विन्दु (१०-१३ वर्षसम्मका कलिला किशोरकिशोरीहरू र १५-१९ सम्मका ठूला किशोरकिशोरीहरू) मा उनीहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने रणनीतिहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने उद्देश्य राख्दछ।