हामी मात्र प्रयोग गर्न आफ्नो इमेल ठेगाना पठाउनुहोस्, तपाईं समाचार पत्र र कसरी धेरै मानिसहरू हेर्न खोल्ने हो हाम्रो इमेल. पूर्ण गोपनीयता नीति देख्न सकिन्छ यहाँ. तपाईं गर्न सक्छन् आफ्नो मन परिवर्तन र कुनै पनि समय मा अद्यावधिक तपाईंको प्राथमिकताहरू वा सदस्यता.

लैङ्गिकता तथा किशोरावस्था: विश्वव्वयापी अनुसन्धान कार्यक्रम

गेज किशोरकिशोरीसम्बन्धी विश्वव्वयापी अध्ययन हो। विकासशील देशहरूमा किशोरकिशोरीको क्षमता र सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्न के कुरा ले सहयोग गर्दछ भन्ने बुझ्नलाई (GAGE) ले झन्डै २०,००० किशोरकिशोरीहरूमाथि यो अध्ययन गरिरहेको छ।

Two adolescent girls from a pastoralist community in Afar, Ethiopia. Photo: Nathalie Bertrams/GAGE

Image for Photo: Marcel Saleh/GAGE

Explore our latest publications and research on what is needed to accelerate progress and ensure that all adolescents have good access to health and well-being, including their rights to sexual and reproductive health.

Access GAGE publications on adolescent health, nutrition and SRH

प्रकाशनहरू

किशोरकिशोरीहरूको भलाइका सम्बन्धमा गरिएको हाम्रो पछिल्लो अध्ययनबारे जानकारी लिनुहोस्।  GAGE Conceptual रूपरेखाGAGE को अवधारणात्मक खाकाका आधारमा हामीले हाम्रो कामलाई ६ ओटा "सक्षमता सूचकहरूमा" विभाजन गरेका छौँ: शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, हिंसाबाट उन्मुक्ति र शारीरिक स्वतन्त्रता, मनोसामाजिक स्वास्थ्य, आवाज तथा निकाय र आर्थिक सशक्तिकरण।
Students with visual impairment in classroom, Ethiopia © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

Students with visual impairment in classroom, Ethiopia © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

March, 2023

Creating a better post-pandemic future for adolescents with disabilities

Adolescents with disabilities must have their needs prioritised in recovery and future pandemic responses to improve health, educational, and social outcomes.

Jordanian girl at the age of 12, Amman, Jordan © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

March, 2023

‘I want someone to ask me why I’m sad and to listen to me’: Adolescent psychosocial well-being in Jordan

This policy brief, which draws on mixed-methods data collected between 2018 and 2022 as part of the Gender and Adolescence: Global Evidence (GAGE) research programme, aims to contribute to this dialogue by strengthening the evidence base on the psychosocial well-being of adolescents in Jordan.

14-year-old Jordanian boy with visual impairment from Amman @ Agnieszka Małachowska/GAGE 2018

March, 2023

Psychosocial well-being of adolescents in Jordan the intersecting role of nationality, gender and disability

This policy brief aims to contribute to the efficacy of Jordan’s efforts to meet the mental health needs of adolescents by strengthening the evidence base on how nationality, gender and disability shape their psychosocial well-being.

School in East Hararghe - Fedis, Oromia, Ethiopia © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

February, 2023

Young women involved in commercial sex work in urban Ethiopia: experiences, drivers and implications for sexual and reproductive health policy and programming

The Strategy emphasizes that health extension workers can play critical roles in expanding SRH information and services, especially in rural and remote areas where awareness is low and access to services is limited.
Image for © Nathalie Bertrams/GAGE

Explore our latest insights and research on how vulnerable adolescents are coping during the coronavirus pandemic.

View all COVID-19 posts
Image for c-NBertrams_NB_2257-2

Here you can explore our latest insights and research as we shine a light on the needs of vulnerable adolescent refugees.

View all refugee posts

GAGE ले कसरी काम गर्छ

क्वालिटेटिभ र क्वन्टिटेटिभ दुवै अध्ययन विधिको संयोजन गरी, किशोरकिशोरीहरूको लैङ्गिक अनुभवहरूका बारेमा अनुसन्धान र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बारे अध्ययन गर्न GAGE ले लंगीच्युडनल इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन विधिको प्रयोग गर्दछ । यसरी GAGE ले किशोरकिशोरीहरूको लागि जीवनको दोस्रो दशकको कुन विन्दु (१०-१३ वर्षसम्मका कलिला किशोरकिशोरीहरू र १५-१९ सम्मका ठूला किशोरकिशोरीहरू) मा उनीहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने रणनीतिहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने उद्देश्य राख्दछ।

Upcoming events

29 Mar 2023
GAGE AGIP
Public
Online
13:00-14:00 (GMT)