हामी मात्र प्रयोग गर्न आफ्नो इमेल ठेगाना पठाउनुहोस्, तपाईं समाचार पत्र र कसरी धेरै मानिसहरू हेर्न खोल्ने हो हाम्रो इमेल. पूर्ण गोपनीयता नीति देख्न सकिन्छ यहाँ. तपाईं गर्न सक्छन् आफ्नो मन परिवर्तन र कुनै पनि समय मा अद्यावधिक तपाईंको प्राथमिकताहरू वा सदस्यता.

लैङ्गिकता तथा किशोरावस्था: विश्वव्वयापी अनुसन्धान कार्यक्रम

गेज किशोरकिशोरीसम्बन्धी विश्वव्वयापी अध्ययन हो। विकासशील देशहरूमा किशोरकिशोरीको क्षमता र सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्न के कुरा ले सहयोग गर्दछ भन्ने बुझ्नलाई (GAGE) ले झन्डै २०,००० किशोरकिशोरीहरूमाथि यो अध्ययन गरिरहेको छ।

Image for Bangladesh_back[75]

GAGE is soon hosting two dissemination events in Bangladesh: on Tuesday 14th of May in Cox’s Bazar, and on Wednesday 15th May in Dhaka.

During these workshops we will present mixed-methods midline findings focusing on Education, skills and learning; Gender-based violence; Sexual and reproductive health; and Psychosocial wellbeing for Rohingya and Bangladeshi young people living in Cox’s Bazar.

 

Learn more about our events here

प्रकाशनहरू

Adolescent girls attending a wedding in Bangladesh © Nathalie Bertrams/GAGE 2024

April, 2024

Improving mental health of adolescent girls in low- and middle-income countries: Causal evidence from life skills programming

This study provides causal evidence on the impact of life skills programming on the mental health of adolescent girls aged 10–19 in three distinct low and middle-income countries.
An adolescent who had to dop out of school, Amhara, Ethiopia © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

An adolescent who had to dop out of school, Amhara, Ethiopia © Nathalie Bertrams/GAGE 2023

March, 2024

Do layered adolescent-centric interventions improve girls’ capabilities? Evidence from a mixed-methods cluster randomised controlled trial in Ethiopia

This study analyses data from a cluster randomised controlled trial (RCT) to evaluate the short- and medium-term impacts of a set of layered adolescent-centric interventions designed to transform gender norms on the outcomes of approximately 2,300 girls.
Image for c-NBertrams_NB_2257-2

Here you can explore our latest insights and research as we shine a light on the needs of vulnerable adolescent refugees.

View all refugee posts

GAGE ले कसरी काम गर्छ

क्वालिटेटिभ र क्वन्टिटेटिभ दुवै अध्ययन विधिको संयोजन गरी, किशोरकिशोरीहरूको लैङ्गिक अनुभवहरूका बारेमा अनुसन्धान र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बारे अध्ययन गर्न GAGE ले लंगीच्युडनल इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन विधिको प्रयोग गर्दछ । यसरी GAGE ले किशोरकिशोरीहरूको लागि जीवनको दोस्रो दशकको कुन विन्दु (१०-१३ वर्षसम्मका कलिला किशोरकिशोरीहरू र १५-१९ सम्मका ठूला किशोरकिशोरीहरू) मा उनीहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने रणनीतिहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने उद्देश्य राख्दछ।